CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu  20.06.2012 tarihinde kabul edilmiştir. Bu Kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının daha iyi bir hale getirilebilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu düzenleme kapsamında İş güvenliği konusunda Uzmanlar iş sağlığı konusunda da hekimler görev yapmaktadırlar.İşin muhteviyatına göre ise uzmanlar sınıflandırılmışlardır.Bu sınıflandırmaya göre; Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine A sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde  B sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde de en az C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan uzmanlar hizmet verebilmektedir.