CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

         İş yeri sahibinin iş yeri koşullarını göz önünde bulundurarak acil durumları önceden belirleyip, personellerini ve onların çevresini olumsuz etkileyebilecek tüm etmenlerin belirlenmesi, bu etmenlerle ilgili önlemlerin alınması için eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetini vermek zorundadır.İş güvenliği uzmanlarımız iş yerlerinde yangın anında yapılması gereken şeyler ve yangına karşı alınacak tedbirler hakkında işletmelere acil durum planı hazırlarken;

  • Olması ihtimal olan acil durumların belirlenmesini sağlamak,
  • Meydana gelmesi muhtemel acil durumlarla  ilgili alınacak tedbir veya önlemleri belirlemek,
  • Bu olayların etkilerinden korunmak amacıyla ölçme ve değerlendirme yapma,
  • Personellerini bu durumlara hazırlamak ve tatbikat-tahliye senaryoları belirlemek,
  • Toplanma yeri ve ekipleri oluşturmak.Gerekli uyarı levhalarını hazırlamak,
  • İşin niteliğine göre çalışanlara; Olağan üstü durumlara hazırlamak ve ilk yardım konularında eğitimler vermesi gerekmektedir.