CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

BLOG

  • İkitelli bölgesindeki yoğun endüstriyel faaliyetler sebebiyle iş güvenliği önlemlerin alınma gerekliliği için yetkili merciler düğmeye bastı.
  • * Hizmet verilen firmaların Risk Analizlerini hazırlar,* Acil Durum Eylem Planlarını hazırlar,* Yıllık Çalışma Planlarını hazırlar,* Yıllık Eğitim Planlarını hazırlar,* Saha Denetim Raporlarını hazırlar,* Hizmet verilen firmanın İş güvenliği ile alakalı Eğitimlerini koordine eder ve verir,* İş güvenliği ile ilgili Denetim Gözetim ve Danışmanlık hizmeti verir,* Yangın Tatbikatlarının yapılmasını sa...
  • İŞ YERİ HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI20/07/2013 tarihli İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve Eğitimleri hakkında yönetmeliğin 16,17 ve18. Maddesi, işyeri hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını şöyle sıralar.16.MADDE1.İşyeri hekimi ile birlikte çalışır.2.Planlama, değerlendirme ve yönlendirme hizmetlerinde rol alır,ver toplar ve gerekli kayıtları tutar3.çalış...
  • Personellerin karakteristik özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği göz önünde bulundurularak ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde beş yılda bir yapılmaktaTehlikeli sınıftaki iş yerlerinde üç yılda bir,Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde ise en geç yılda bir defa olmakla birlikte periyodik muayene tekrarlanır. Fa...
  • KKD ( Kişisel Koruyucu Donanım ) işverenlerin personellerine sağlaması gereken en önemli unsurlardan biridir. Bu malzemeler kişiyi risklere karşı korunmak için kişilerce giyilen, takılan veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.Bu malzemelerin iş hayatındaki önemi oldukça fazladır. İş güvenliği uzmanlarımız personellerinize bu konuda eğitimler verir ve bu donanım...