CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

BLOG

  • Oluşabilecek tehlike ve riskleri kontrol altına almak veya yok etmek amacıyla uygulanan yöntemler “Risk Kontrol Adımları” adıyla sıralanır. Risk değerlendirmesi yapılırken alınacak önlemleri belirlemek için risk kontrol adımlarının düşünülmesi oldukça önemlidir. Risk kontrol adımları, ortadan kaldırma, yerine koyma, ayırma, mühendislik yöntemleri, idari kontroller ve kişisel koruyucu donanım olmak...
  • Herkesin bazı temel ilkyardım bilgilerine sahip olması toplum sağlığı için çok önemlidir; çünkü her an kendimiz veya çevremizdeki kişiler kaza geçirebilir veya başlarına kötü bir şey gelebilir. Bu gibi durumlarda ambulansın gelmesini beklemek veya hastaneye gitmek, çok büyük vakit kaybı olabilir. Bu sebeple hastanın iyileşmesi gecikebilir veya hastanın ölümüne yol açabilir. İlkyardımda bulunurken ...
  • Çalışan temsilcisi, çalışanlar ve işveren arasında iletişim kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışınları temsil etmekle görevlidir. Çalışan temsilcisi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil eder. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımın sağlanması, İSG kültürünün oluşması için önemlidir. Çalışan temsilcisi de bu amaçla oluşturulmuştur. 6331 sayı...
  • Restoran sektörü sürekli gelişmekte olan ve her geçen gün işletme sayısını artıran sektörlerin başında gelmektedir. Restoranda bulunan mutfak ve bulaşıkhanede gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışanların güvenlik ve sağlığına doğrudan veya dolaylı bir biçimde (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal) tehlike oluşturmaktadır. Restoranlar tehlike sınıflandırmasında az tehlikeli sı...
  • Günümüzde iş kazaları ve mesleki hastalıklardaki yoğun artış nedeniyle işyerlerinde, işyeri hekimi bulundurmak çok önemlidir.İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan asli uygulayıcılardır. Çalışma hayatındaki bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve çalışanların sağlını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlar. İşyeri hekimi; iş yeri hemşiresi ve diğer sağlık personel...