CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

BLOG

  • İş Güvenliği Levhaları GörünürlüğüDünyada her yıl yüzbinlerce kişi, riskleri fark etmediği için iş kazası geçiriyor. İş güvenliği levhaları hem açık yaşam alanlarında hemde iş alanlarında tehlike ve risklerin görünür ve belli olması için oldukça önemlidir.İş güvenliği levhaları risk kontrol adımları içinde ilk sıralarda yer almamalıdır. Fakat görünürlüğü yüksek olan bir çok noktada olması iş kazal...
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDENKORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE ...
  • İskele kurulumu ve sökümü göründüğü kadar basit bir işlem değildir. Eğitimini almış kişilerce kurulmalı ve sökülmelidir. Ayrıca iskele denetmenleri de farklı eğitimler almak zorundadırlar.Türkiye mevzuatları, iskeleciler (iskeleyi kuracak ve sökecek kişiler) ile denetleyecek kişilerin (iskele teftişçileri) eğitimli, konu hakkında bilgili kişiler olmasını şart koşmaktadır. Ancak bu eğitimlerin içer...
  • İş yerlerinde ki personel sirkülasyonu, sektör bazlı değişiklikler göstermektedir. Tabi ki bu sirkülasyon sayısı bazı sektörlerde çok fazla olmasına karşın, bazı sektörlerde daha azdır. Araştırmalar sonucunda ki bazı yüzdelik sayılar şu şekilde verilmiştir: Turizmde % 55 sirkülasyon, üretim sektöründe % 30 sirkülasyon, inşaat sektöründe % 17 sirkülasyon, tekstil sektöründe % 47 sirkülasyon, enerji...
  • Yüksek İşlerde İş Güvenliği Yüksekte çalışma iş güvenliği mevzuatında “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin söz konusu olduğu her türlü alanda” şekliyle tanımlanır. İnşaat sektörü özellikle yüksekte çalışma konusunda oldukça riskli bir sektördür. İşçilerin beden gücü veya iş makinesi kullanarak yaptığı çalışmalar yüksekte çalışma risklerini barındırır. Ağırlıklı olarak inşaat...