CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Çalıştığım iş yerinde iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilir miyim ?

Çalıştığım iş yerinde iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilir miyim ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince “İş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu” başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde diyor ki ; 

a)
 İş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alınarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilme yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, söz konusu Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde açıklanan niteliğe sahip olunması halinde, iş yerinde sürdürülen asli görevin dışında iş güvenliği uzmanlığı hizmeti için de taraflarca sözleşme yapılabilir.