CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

İŞ YERİ HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

20/07/2013 tarihli İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve Eğitimleri hakkında yönetmeliğin 16,17 ve18. Maddesi, işyeri hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını şöyle sıralar.

16.MADDE

1.İşyeri hekimi ile birlikte çalışır.

2.Planlama, değerlendirme ve yönlendirme hizmetlerinde rol alır,ver toplar ve gerekli kayıtları tutar

3.çalışanların sağlıkla ilgili öykülerini alıp, işe giriş/periyodik muayene formuna kaydeder. Muayene esnasında hekime yardımcı olur.

4.Özellikli grupların takibi ve gerekli muayenelerin periyodik aralıklarda yaptırır ve kaydını tutar.

5.İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunu yapara ve işin yürütümünü sağlar.

6.Çalışanlara temel sağlık eğitimlerini verir.

7.Hizmet verdiği çalışanların genel hijyen şartlarını izleme ve denetlemede hekimle birlikte çalışır,

8.İşyeri hekiminin bilgisinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü görevin yürütümünü sağlar.

9.Çalışan temsilcisi ve destek elemanıyla işbirliği içerisinde bulunarak destek sağlar.

17.MADDE

1.işyerinin bütün bölümlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hakkında inceleme ve araştırma yapmak, bilgi ve belgelere ulaşmak ve bu konularda çalışanlarla görüşmek,

2.Göreviyle ilgili konularda işveren ve hekimin bilgisi doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüp,iş yerinin iç düzenlemeleri için iş birliği yapmak.

3.Tam süreli görevlendirilen sağlık personeli, çalıştığı işyerinde mesleki gelişmeleri takip etmek amaçlı, eğitim, seminer, panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Organizasyonlarda geçen süreleri, bir yıl içinde toplam beş iş günü izin olarak kullanabilir. Ücret kesintisi yapılamaz.

18.MADDE

1.Diğer sağlık personeli yönetmelik de tanımlı görevlerini yerine getirirken, normal iş akışını mümkün olduğu kadar aksatmaz, verimli bir iş ortamı sağlar.

2.İşyeri ve işverenin ticari, mesleki sırları ve mesleki durumları hakkındaki bilgileri, çalışan özlük bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür.

3.İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümünden kaynaklı ihmaller sebebiyle, hizmet sunduğu işverene karşı sorumludur.

4.Diğer sağlık personeli, iş yerinde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve önerilerini iş yeri hekimine iletir.

YAZAR : ARİFE ERDOĞDU ( DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ) - ( İŞ YERİ HEMŞİRESİ )