CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İş göremezlik ödeneği; sigortalı çalışanın meslek hastalığı, iş kazası, hastalık ve gebelik durumlarında işyeri hekiminin veya sağlık kurulu raporlarında beyan edilen süre boyunca çalışamaması halinde çalıştığı kurum tarafından ödenen parasal yardımdır. Bu parasal yardım yukardaki şartları sağlayan iş göremezlik durumunda çalışana, çalışmadığı günler için ödenir. İş kazaları iş göremezlik raporunda istisnaya tabidir. İş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına bakılmaz

İş göremezlik ödeneği için herhangi bir şart var mıdır?

Meslek hastalığı ve iş kazası için iş göremezlik ödeneği; yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedaviler için ise günlük kazancın üçte ikisi kadar raporda belirtilen süre boyunca ödenir. Bu ödenek 2 güne kadar olan raporlarda işyeri tarafından 3. günden fazla raporlar için SGK tarafından ödenir. İşsizlik ödeneği için belli bir sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş gibi şartlar yoktur. Fakat 4/b sigortalılık statüsüne tabi çalışanlar için genel sağlık sigortası primleri ve prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması şartı vardır.

İş göremezlik ödemesi nasıl yapılır?

İş göremezlik ödemesinin alınması için işyeri hekimi ya da sağlık kuruluşundan alınan rapor en hızlı şekilde işverene ulaştırılmalıdır. SGK tarafından onaylanması ardından geçici iş göremezlik ödemeleri T.C Ziraat Bankası tarafından her ayın 8-14 tarihleri arasında yapılmaktadır.

İş göremezlik ödemelerinin durumlarını https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linki üzerinden takip edebilirsiniz.

İş göremezlik başvurusu nasıl yapılır?

İş göremezlik başvurusu 4/a sigortalılık statüsündeki sigortalılar ödemeye ilişkin işlemler için e-ödenek ile elektronik ortamda veya fiziksel başvuru yapabilirler. Fakat işverenlerin cezalı duruma düşmelerinin önüne geçilmesi adına işverenin çalışanının işyerinde çalışmadığına dair mutlaka beyanda bulunması gerekmektedir. Çalışılmadığına dair bildirim ekranına ulaşmak için tıklayınız; http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do

4/b sigortalılık statüsündeki sigortalılar sağlık kuruluşundan aldıkları rapor ile birlikte T.C. Ziraat Bankası hesap numaralarını ilgili kuruma bildirerek ödeme alabilirler. Sağlık raporu dışında herhangi bir belge bildirme zorunlulukları yoktur.