CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

     İş sağlığı ve iş güvenliği kanunu içerisinde yer alan diğer bir yönetmelikte İlk yardım yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin amacı çalışanların temel sağlık bilgilerinin arttırılmasıyla firmadaki yaşanabilecek kazaların sonrasında yapılacak müdahaleler konusunda toplumu bilinçli bir hale getirebilmek ve kayıpları en aza indirmektir.Firmadaki ilk yardım eğitimi alacak kişi sayısı firmanın tehlike sınıfı ve firma çalışan sayısına göre belirlenmektedir.İlk yardım eğitimi 16 saat sürmektedir.

İlk yardım eğitiminin konuları aşağıdaki gibidir.

Genel ilk yardım bilgileri,
Temel yaşam desteği ve hava yolu tıkanıklığında ilk yardım
Bilinç bozukluklarında ilk yardım,
Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım,
Yaralanmalarda ilk yardım,
Boğulmalarda ilk yardım,
Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım,
Acil taşıma teknikleri,
Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında,
Zehirlenmelerde ilk yardım,
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım,
Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım ,