CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Güvenliği Cezaları

   Her geçen yıl iş kazaları artmaktadır. Bu durum iş sağlığı ve güvenliğini koruma ihtiyacını doğurmuştur.  İş güvenliği cezaları diye tanımlanan bu idari para cezaları, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2018 yılında uygulanan cezalar yetersiz kalmıştır. Bu yüzden uygulanan cezalar, %27,73 oranında yeniden değerlendirilerek 2019 yılında yürürlüğe giren idari para cezaları ortaya çıkmıştır.

   İşverenler, 6631 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun sonucunda çalışanlarının iş güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uymayan işyerlerine para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezaları, işyerlerinde bulunan çalışan sayısı ve yapılan işlerin tehlike sınıfa göre belirlenir. Uygulanan idari cezalar sayesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri çalışan sayıları ile doğru orantılı olarak çok daha fazla para cezası ile karşılaşabilirler.

   En sık karşılaşılan durumlardan birisi iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonrasında idari para cezası uygulamalarıdır. Bu tür denetimlerde genel yaklaşım hayati ve acil olmayan eksikliklerin giderilmesi için işyerine süre verilip süre bitiminde önlemlerin alınmaması durumunda ceza yaptırımı uygulanmasıdır. Ayrıca, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile yapılan sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden online olarak takip edilmelidir. Hizmet almayan işyerlerine idari para cezası verilebilir. Yani işyerine bir müfettiş gelmese bile online takip ile para cezası uygulanabilir.

   Meydana gelen iş kazaları sonucunda 3 iş günü içersinde SGK’ya bu durumun bildirilmesi gerekir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, idari para cezası uygulanmaktadır. Bu duruma ek olarak, iş kazaları sonrasında yapılan incelemelerde işyeri kusuru tespit edildiğinde ceza kesilebilir.

   Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği, kanunlarla korunmaktadır. Bu yükümlülükleri ihlal eden işverenlere, iş sağlığı ve güvenliği idari para cezaları uygulanır.