CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Güvenliği cezaları

İş Güvenliği cezaları

YÜKSEK MİKTARDA CEZALARA MARUZ KALMAMAK İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ...

 • Mesleki risklere önlem alınmaması: 2000 TL.
 • Eğitim ve bilgilendirme yapılmayıp önlem alınmaması: 2000 TL.
 • İş Güvenliği organizasyonun yapılmaması: 2000 TL.
 • İş güvenliği için gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması: 2000 TL.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin durağan olmayan şartlara uygun hale getirilmemesi: 2000 TL.
 • Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalarda bulunulmaması: 2000 TL.
 • İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlememek veya denetlememek: 2000 TL.
 • İş güvenliği uzmanı tarafından bildirilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamamak: 2000 TL.
 • İş güvenliği uzmanı bulundurmamak: 5000 TL. Uzman bulundurmadığı her ay için ceza kesilmektedir.
 • İş yeri hekimi bulundurmamak: 5000 TL. Hekim bulundurmadığı her ay için ceza kesilmektedir.
 • Sağlık personeli bulundurmamak: 5000 TL. Diğer sağlık personeli bulundurmadığı her ay için ceza kesilmektedir.
 • Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yaptırmamak: 3000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL ceza uygulanmaktadır.
 • Acil Durum Planları hazırlamamak: 1000 TL. Her ay için tekrarlanır.
 • Yangınla Mücadele için gerekli çalışmalar yapmamak: 1000 TL. Her ay için tekrarlanır.
 • İlk yardım ile ilgili organizasyonu yapmamak: 1000 TL.
 • Çok Ciddi, yakın ve engellenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde neler yapılabileceği konusunda önceden gerekli düzenlemenin yapılmaması: 1000 TL.
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar düzenlememek: 1500 TL.
 • İş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporlar  düzenlememek: 1500 TL.
 • İş yerinde çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini önemsememek ve sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlanmamak, işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda, işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapmamak. Sağlık muayenelerini düzenli aralıklarla yapmamak. Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1000 TL ceza uygulanır. 
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamamak: 2000 TL.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamamak, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde bu eğitimleri yenilememek. Çalışan Temsilcilerini özel olarak eğitmemek. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, iş kazasının ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim vermemek. Geçici iş ilişkisi kurulan çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimin verilmesini sağlamamak. Her çalışan için 1000 TL ceza uygulanır. 
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanlarının görüşlerini almamak: 1000 TL.
 • Çalışan temsilcisi seçmemek ya da atamamak: 1000 TL.
 • Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmamak: 2000 TL.
 • İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için, iş yerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamamak: 50.000 TL. Ayrıca bakanlıkça izin verilmeyen iş yerini açan veya durdurulan iş yerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 TL ceza uygulanır.
 • Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapmamak. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu yönetim tarafından sağlamamak, Yönetimce, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmamak, bu uyarılara uymayan işverenleri bakanlığa bildirmemek: 5000 TL.