CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Güvenliği Uzmanı Ne yapar ?

İş Güvenliği Uzmanı Ne yapar ?

* Hizmet verilen firmaların Risk Analizlerini hazırlar,
* Acil Durum Eylem Planlarını hazırlar,
* Yıllık Çalışma Planlarını hazırlar,
* Yıllık Eğitim Planlarını hazırlar,
* Saha Denetim Raporlarını hazırlar,
* Hizmet verilen firmanın İş güvenliği ile alakalı Eğitimlerini koordine eder ve verir,
* İş güvenliği ile ilgili Denetim Gözetim ve Danışmanlık hizmeti verir,
* Yangın Tatbikatlarının yapılmasını sağlar,
* İş güvenliği Kural Talimat ve Prosedürlerinin oluşturulmasını sağlamakla görevlidir.
* İş güvenliği Tespit ve Öneri Defteri'ne alınması gerekli görülen İş güvenliği Tedbirlerinin yazılması ve sonuçlandırılmasını sağlar.
* Firmalarda İş güvenliği Yasa ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İş güvenliği politikası oluşturulmasını sağlar.
* Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta olan firmalarda İş güvenliği Kurulları oluşturulması ve alınan kararların takibinin yapılmasını sağlayıp iş güvenliği yasası ile ilgili firmanın yapılmasını gereken tüm işlerinden sorumludur.