CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

             İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş kanunu kapsamında yer alan iş yerleri kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. Firmamız, bu hizmeti verebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Amacı

  • Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak,
  • Çalışanları olumsuz etkenlerden korumak,
  • İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak,
  • İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırıp zararları minimum seviyeye indirebilmek,
  • Olası maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

            Türkiye'de İş güvenliği Uzmanlığı 2017 senesinde yaygın hale gelmiştir. Özellikle Temmuz 2017 tarihinde hizmet alacak Az tehlikeli Sınıftaki firmalarında bu kanun kapsamında hizmet almaya başlandığında bir çok firmanın zorunluluğu doğacağından bu sektör elamanlarından biri olan İş güvenliği uzmanlarının artma olasılığının çok fazla olacağını görmek çok da zor değildir.