CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş güvenliğinin önemi nedir ?

İş güvenliğinin önemi nedir ?

Ülkemizde iş kazaları yüz bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu oranın bu kadar yüksek olması gerekli önlemlerin yeterince alınmadığını göstermekle birlikte önemler alındıkça oranın düştüğü de aynı şekilde belirlenmiştir. 

Peki İş Güvenliğinin Amacı Nedir ?

1- Çalışan kişilere en üst seviyede sağlıklı ortam oluşturmak,
2- Çalışma ortamının olumsuz nedenlerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında olabildiğince en iyi uyumu sağlamak,
4- İş yerlerindeki riskleri tamamıyla ortadan kaldırmak yada zararları en aza düşürmek,
5- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.