CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İşyeri Hekimliği

   Günümüzde iş kazaları ve mesleki hastalıklardaki yoğun artış nedeniyle işyerlerinde, işyeri hekimi bulundurmak çok önemlidir.İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan asli uygulayıcılardır. Çalışma hayatındaki bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve çalışanların sağlını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlar. İşyeri hekimi; iş yeri hemşiresi ve diğer sağlık personelleriyle birlikte çalışır. İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyulmasını sağlar. Bu şartlara uyulmadığı takdirde bakanlığa bildirmelidir.

   İşyeri hekiminin; işverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak, çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek, işin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak, işyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak, kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak, iş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, ,işyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek ve bir OSGB tarafından firmanız için yıllık çalışma planı hazırlanması gibi görevleri vardır.

   İşyeri hekimi olmak isteyenlerin öncelikle doktorluk diploması olması gereklidir. Doktorluk branşı konusunda işyeri hekimi olmak için bir sınırlama yoktur. İsteyen her branştan doktor, iş yeri hekimi olabilir. İşyeri hekimi olmak isteyenlerin bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alarak, iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmaları gereklidir. İşyeri hekimliğinin eğitim süresi 180 saat teori (90 saat uzaktan eğitim, 90 saat örgün eğitim) ve 40 saat uygulama olmak üzeri 220 saatten oluşur.

    Bazı durumlarda sınavsız da işyeri hekimi olunabilir. Bunun için; hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde ve İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde sınavsız işyeri hekimliği sertifikası verilir.