CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş yeri Hemşireliğinde Merak Edilenler

Çalışma hayatında üretim ve hizmet sektöründe henüz gelişme aşamasında olan; güvenli çalışma ve üretimi esas alan 6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu”, çalışanlar için çok önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinden oluşan bir ekip bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri; İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi’nden oluşmaktadır.

   İşyeri Hemşiresi bir diğer adıyla sağlık personeli olmak için; İşyeri Hemşiresi 25/2/1954 tarihli, 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre bu mesleği icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlık tarafından verilmiş İşyeri Hemşireliği Belgesi’ni almaları gerekmektedir.

   İşyeri Hemşireliği Belgesi’ni almak için; Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı, Çevre Sağlığı, Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği 45 saat uzaktan eğitim, 45 saat yüz yüze eğitim olmak üzere toplam 90 saat eğitim almaları gerekmektedir. 90 saatlik eğitimin sonunda yapılacak olan merkezi sınavda başarılı olmaları halinde, İşyeri Hemşireliği Belgesi’ni almaya hak kazanırlar.

   İşyeri Hemşireleri, İşyeri Hekimi ile birlikte;iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde çalışır. Gereken verileri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

   Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini muayene formuna yazmakla görevlidir. Ayrıca muayene sırasında İşyeri Hekimi’ne yardımcı olur.

  İlk yardım hizmetlerinin ayarlanması ve bunların yürütülmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışır. Çalışanların sağlık eğitiminde görev alarak onlara yardımcı olur.

  İşyeri Hekimi tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm görevleri yürütür ve sadece İşyeri Hekimi değil, işyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun mecbur kıldığı, sigortalı çalışanı olan her işyerinin gerek kısmi gerekse tam zamanlı İşyeri Hemşiresi ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu vardır. İşyeri Hemşiresi, İşyeri Hekimi olmadan çalışamaz. İşyeri Hekimi ile çalışma zorunlulukları vardır.