CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Yeri Ortam Ölçümü

Bir ortamın temiz olmasıyla sağlıklı olması aynı şey değildir. İşyerleri temiz olmakla beraber sağlıklı da olmak zorundadır. Bundan dolayı işletmeler iş sağlığı ve güvenliği gereğince işyeri ortam ölçümü yaptırmakla mükelleftir.

İş yeri sahipleri, çalışanlarının sağlıklı ve verimli çalışabilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak zorundadırlar. Çalışma şartlarının insan sağlığını etkilemeyecek durumda olmasını sağlamalı ve bu duruma özen göstermelidirler. Bunun yapılmasının yolu, işyeri ortam ölçümünü yapmakla sağlanır. İş güvenliği uzmanlarımız tarafından, firmanızda gerekli görülen tüm ölçümler ilgili yönetmeliklere uygun olarak titizlikle yapılmaktadır. Uzmanlarımız sonuçları değerlendirerek rapor haline getirmekle sorumludur.

İş güvenliği ölçümlerini iki başlık altında listelemek mümkündür:

  • İş Güvenliği Ortam Ölçümleri
    • Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler
  • Kişisel Ölçümler
    • İşçi Sağlığı Ölçümleri

Çalışma ortamında yapılan ölçümler arasında; ortam toz ölçümü, solunabilir toplam toz ölçümü, ortam gürültü ölçümü, ortam titreşim ölçümü, ortam kimyasal ölçümü, ortam aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü, ortam VOC ölçümleri, benzen ölçümü, ksilen ölçümü, formaldehit ölçümü, tolüen ölçümü, amonyak ölçümü, hidrojen sülfür ölçümü, azotoksitler ölçümü, oksijen ölçümü, karbonmonoksit ölçümü, kükürt dioksit ölçümü, sülfirik asit ölçümü bulunur.


İşçi sağlığı ölçümleri arasında ise; iş hijyeni ölçümleri, gürültü maruziyeti ölçümü, titreşim maruziyeti ölçümü, gaz maruziyeti ölçümü, toz maruziyeti ölçümü, VOC (kimyasal) maruziyeti ölçümü yer almaktadır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda gözle görülemeyen bir uygunsuzluk söz konusu ise ortam ölçümleri yapmak gerekmektedir. İş güvenliği kanunu gereğince işverenler, çalışanların çalışma ortamında maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda zorunlu bırakılmıştır. Gürültü, toz veya kimyasal maruz kalma, meslek hastalığına yakalanma riski kuvvetle muhtemel olduğundan; sınır değerleri aşan kişi veya bölümlerde maruz kalmayı kabul edilebilir seviyelere çekmek ve gerekli tetkikleri yaparak gözetim altında tutulması gereklidir. Canören OSGB olarak laboratuvarlarımız tespitlerini kalite standartlarına göre yaparak tüm şehirlerde hizmet vermektedir. Bazı ilgili yönetmelikler aşağıda verilmiştir.

  • Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721
  • Tozla Mücadele Yönetmeliği: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812
  • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2301/33287