CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş yeri Ortam Ölçümü

İş yeri Ortam Ölçümü

İş yeri sahibi, çalıştırdığı işçilerin sağlıklı ve verimli çalışma hayatları olması için çalışma ortamlarındaki şartların insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde olmasını sağlamalı, işçilerine çalıştıkları ortamda yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyen unsurları belirlemeli ve önleyebilmek için gerekli bütün ölçüm ve değerlendirmeleri yapmalıdır.

İş güvenliği uzmanlarımız, firmanızda gerekli gördükleri tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakla ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmekle sorumludur.

İş güvenliği Ölçümleri

Laboratuvarımız çalışma koşulları etkilerinin tespitini yönetmeliklerle belirlenen kalite standartlarına göre yaparak tüm şehirlerde hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Ortam Ölçümü:

 • Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

  » Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
  » Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
  » Ortam Gürültü Ölçümü
  » Ortam Titreşim Ölçümü
  » Ortam Kimyasal Ölçümü
  » Ortam Aydınlatma Ölçümü
  » Termal Konfor Ölçümü
  » Ortam VOC Ölçümleri
  » Benzen Ölçümü
  » Ksilen Ölçümü
  » Formaldehit Ölçümü
  » Toluen Ölçümü
  » Amonyak Ölçümü (NH2)
  » Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)
  » Azotoksitler Ölçümü (NOx)
  » Oksijen Ölçümü (O2)
  » Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
  » Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)
  » Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4)

Kişisel Ölçümler:

 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

  » İş Hijyeni Ölçümleri
  » Gürültü Maruziyeti Ölçümü
  » Titreşim Maruziyeti Ölçümü
  » Gaz Maruziyeti Ölçümü
  » Toz Maruziyeti Ölçümü
  » VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü