CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Yeri Sağlığı Muayeneleri

İş Yeri Sağlığı Muayeneleri

Personellerin karakteristik özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği göz önünde bulundurularak ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde beş yılda bir yapılmakta
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde üç yılda bir,
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde ise en geç yılda bir defa olmakla birlikte periyodik muayene tekrarlanır. Fakat iş yeri hekiminin ihtiyaç görmesi hali ve işin içeriğiyle ilgili olarak bu süre iş verenle birlikte planlanabilir.