CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İskele Kurulumu ve Sökümü

İskele kurulumu ve sökümü göründüğü kadar basit bir işlem değildir. Eğitimini almış kişilerce kurulmalı ve sökülmelidir. Ayrıca iskele denetmenleri de farklı eğitimler almak zorundadırlar.

Türkiye mevzuatları, iskeleciler (iskeleyi kuracak ve sökecek kişiler) ile denetleyecek kişilerin (iskele teftişçileri) eğitimli, konu hakkında bilgili kişiler olmasını şart koşmaktadır. Ancak bu eğitimlerin içeriğiyle ilgili net bir şey yoktur. Bunun yanı sıra ülkemizde iskele kurulumu ve sökümü işlemleri, genelde yetkin olmayan kişilerce yapılmaktadır. İskele eğitimlerin nasıl olması gerektiğine de değinmek gerekir.

  • Öncelikle iskele kurulumu, sökümü ve modifikasyonu iskeleciler tarafından yapılmalıdır.
  • İskeleci ise bu konuda yeterli ve doğru eğitimi almış ve sertifikalandırılmış kişiler olmalıdır.
  • İskeleciler 10 günlük bir eğitimin ardından çırak iskeleci olarak sertifikalandırılmış olmalıdır.
  • Mutlaka kelepçeli iskele eğitimi almalıdır. Kelepçeli iskele, iskelelerin en temelidir.

Kelepçeli iskele eğitimi almış bir iskeleci bütün iskeleleri kolaylıkla kurup sökebilir.  Çırak iskeleci olan bir kişi en az 6 ay iskele kurulum ve sökümlerine yardım etmelidir. İskelecilerin yaptığı bütün işleri dikkatle gözlemlemelidir. Bu süre içinde yaptıkları bütün işleri tecrübeli iskeleciler eşliğinde yapmalıdır. Bu 6 aylık staj döneminin sonunda kişi eğer kelepçeli iskelede çalışacaksa 10 günlük bir eğitime daha girmelidir. Eğer farklı bir sistem iskelede çalışacaksa, çalışacağı sistem üzerine bir eğitime daha girmelidir. Bu eğitimlerde de başarılı olursa temel iskeleci olarak adlandırılır ve mesleğini icra edebilir. Eğer bu personel ileri seviye olarak çalıştırılacaksa, 1 sene temel iskeleci olarak çalıştıktan sonra ileri seviye iskele kurma ve sökme eğitime katılarak başarılı olmaları halinde ileri seviye iskeleci olarak adlandırılırlar. İleri seviye iskele kurulumu ve sökümü, projeye bağlı olarak çizilen iskele projeleridir. Gelişmiş ülkelerde iskeleler, sadece bu işi yapan uzman şirketler tarafından kurulup sökülür. Uzmanlar tarafından kurulup sökülmeyen iskelelerde iş kazası riski oldukça fazladır ve hayati tehlikelere sebep olabilir.

Seçilen iskelenin karmaşıklığına göre kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. İskele inşası sırasında kurma, kullanma ve sökme planı hazırlanmalıdır.