CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İşyeri Hekimi Süre Hesabı

İşyeri Hekimi Süre Hesabı

İş yeri hekimi süresi firmanın tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir. Önceden 1-2-3 numaralı tablodaki gibi olan iş yeri hekimi süreleri değişmiş olup, a-b-c tablosunda yeni haliyle belirtilmiştir. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu kanun geçerlidir.

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

Yeni düzenlemeye göre İş Yeri Hekimi Görev Süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir ;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.