CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İşyerinde Gürültü Ölçümü

Personellerin maruz kaldıkları gürültü sağlık ve güvenlik riskleri yaratır. Özellikle sağlık ile ilgili risklerden korunmak oldukça önemlidir. Gürültülü ortam çalışanların vücut aktivitesinde fizyolojik etkilere yol açar. Bu fizyolojik etkiler dikkat dağınıklığı, sinir ve heyecan gibi davranış bozuklukları, sözlü iletişim bozuklukları, uyku düzeni bozuklukları ve karakter değişimi gibi sonuçlar doğurabilir. Bu tarz fizyolojik etkiler çalışanların işyerindeki verimlerini düşürür ve sonucunda; hatalı üretim, iş kazaları, üretim aksaması, iş kaybı ve zaman kayıpları ortaya çıkar.

Bu ölçümlerin iş güvenliği mevzuatında yenileme zorunluluğu yoktur. Ayrıca Gürültü Ölçümü Periyodu da tartışmalı bir konu olmasına rağmen bu tarz kayıpların ortaya çıkmaması için 6 aylık periyotlarla gürültü ölçümleri yapılmalıdır. Bunun dışında üretim/çalışma sahasındaki ekipman değişikliklerinde de yapılması yine çalışan verimini arttıracak bir etkendir.

Gürültü ölçümlerinde maruz kalınan sürelerin eylem değerleri vardır. Bu eylem değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Bir çalışanın haftalık maruz kalınan gürültü düzeyi 87dBA sınırını aşmamalıdır.

Maruziyet Eylem Değeri

  • Günlük gürültü maruziyet düzeyi (8saat) dB(A): En yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, 8 saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.
  • Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, 8 saatlik 5 iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

En düşük maruziyet eylem değeri: 80 dB(A)

En yüksek maruziyet eylem değeri: 85 dB(A)

Maruziyet sınır değeri: 87 dB(A)

* dB : Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı olarak ifade etmede kullanılan logaritmik bir ölçektir.

* dBA : İnsan işitme sisteminin düşük şiddetteki seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren, A ağırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir ses seviyesi ölçütüdür.

Ayrıca bu maruziyetlerin belirlenmesi iş veren yükümlülüğündedir. İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini yapılacak risk değerlendirmesinde göz önünde bulundurur ve bu değerlendirme sonuçlarına uygun olarak gerekli durumlarda gürültü ölçümü yaptırmalıdır.

Gürültü ölçümü yapılması kararı verildiğinde bu ölçümü yapacak cihazların niteliğine ve cihazın verdiği raporların gürültü ölçüm yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.