CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Kaldırma Araçlarının Periyodik Muayeneleri

Sanayi ve endüstride en sık kullanılan araçlar olan kaldırma araçları, insan gücünün yetersiz kaldığı yükleri bir yerden başka bir yere taşımaya yararlar. Kaldırma araçları iş gücünü azaltırken aynı zamanda iş yerleri için zamandan da tasarruf etmeyi sağlamaktadır. Kaldırma araçlarının olmadığı yerlerde birçok insan çalıştırılır ve yorulan işçiler iş kazalarına maruz kalırlardı. Bakımları düzenli yapılan kaldırma araçları çok uzun süre çok kullanılabilir.  Kaldırma araçlarında ki iş kazaları genelde hatalı kullanım ve yeterli bakım onarımın yapılmamasından kaynaklanır.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı kaldırma makinalarında meydana gelen başlıca iş kazalarını şu şekilde belirtmiştir;

 • Bom veya kaldırma makinelerinin enerji hatlarıyla teması (kazaların %45’i)
 • Kaldırma mekanizmasının altında durmak,
 • Makinenin devrilmesi,
 • Yükün düşmesi,
 • Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik kontrollerin yapılmaması
 • Bomun çökmesi,
 • Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi,
 • Dayama ayaklarının yanlış kullanımı,
 • Düşmeler ve bağlama elemanı hataları.

En çok kullanılan kaldırma araçları şunlardır;

 • Vinçler
 • Forkliftler
 • Asansörler

Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yapılır. İlgili yönetmeliğe http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0 adresinden ulaşılabilir.

Kaldırma araçlarının bakımı ilgili yönetmelik gereğince yılda bir kez yapılmaktadır. Kaldırma araçlarının periyodik bakım ve kontrolleri makine mühendisleri ve makine teknikerleri tarafından yapılır. Eğer bu kontroller tahribatsız yöntemle yapılacaksa, TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Kaldırma araçları periyodik kontrol çeşitleri şunlardır:

 • Gözle Kontrol
 • Yük Kaldırma Deneyi

Mekanizmalar, elektrik ve hidrolik donanım, frenler, kancalar, kumandalar, aydınlatmalar ve diğer yük kaldırma donanımlarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Yük kaldırma deneyleri ise; statik, dinamik ve kararlılık olmak üzere 3 şekilde yapılır.

Statik deney için kademeli olarak yük artırılır ve 2 metre kadar yükseğe kaldırılır. 10 dakika bu yükseklikte tutulur. Ve sonunda fiziki muayene yapılır.

Dinamik deneyler kaldırma aracının hareketi sırasında en fazla yük uygulanan konumda yapılır. Birçok kez tekrar edilen deneyler 60 dakika boyunca devam eder ve en son olarak tekrar fiziki muayene yapılır.

Kararlılık deneyleri, çeşitli yüklerle kaldırma aracının devrilmemesini test etmek için yapılan deneylerdir.