CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Kamuda İş Güvenliği Hizmetleri ne zaman başlayacak ?

Kamuda İş Güvenliği Hizmetleri ne zaman başlayacak ?

6331 sayılı kanunla Kamu kurum ve kuruluşlarında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.Bu kanunla, Kanun, ikinci maddede yer verildiği gibi (fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerleri hariç) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri ,, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri dışındaki kamu kurumları ile bunların faaliyet alanlarına uygulanacaktır. Kanun, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesini düzenleyen yedinci, iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarını düzenleyen sekizinci maddelerin, kamu iş yerleri için 01.07.2016 tarihinden sonra uygulanacağına yer vermiştir.