CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Mesai saatleri dışında iş kazası geçirmek iş kazası sayılır mı ?

Mesai saatleri dışında iş kazası geçirmek iş kazası sayılır mı ?

Çalışanın, mesai saatleri dışında geçirdiği iş kazası, iş kazası olarak kabul edilebilir mi?

         İşçinin hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın iş yerinde başına gelecek kaza iş kazası olarak kabul edilecektir.İşçinin kazayı geçirdiği anda çalışır durumda olup olmaması da iş kazası geçirdiği durumunu asla değiştirmez.              
          Aynı zamanda işçinin çalışma saatleri dışında - Öğle paydosunda - çalışanın başka bir çalışan yada üçüncü bir kişi tarafından öldürülmesi, yaralanması da iş kazası olarak kabul edilmektedir.

  • İş yerinde bulunduğu esnada,
  • İşverenince idare edilmekte olan iş nedeniyle,
  • Emziren anne sigortalının, belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayırdığı sürelerde,
  • İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
  • Görevli olarak iş yeri haricinde başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde,

Ayrıca kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışan sigortalının;

  • İş yerinde bulunduğu esnada,
  • Yürütmekte olduğu işin muhteviyatı gereği iş yerinin dışında bir yerde,
  • Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan "bedenen" veya "ruhen" özre uğratan olaylar da iş kazası olarak nitelendirilmiştir.