CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur ?

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur ?

     Mimar, mühendis, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olan öğrenciler İş Güvenlik Uzmanı olabilmektedirler.

     6331 sayılı kanunca hizmet veren İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin eğitimlerini vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan hizmet yerleri bu eğitimleri verebilir.

      İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimleri en az 220 saattir.180 saati teorik olarak 40 saati ise pratik eğitim olarak verilebilmektedir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim şekliyle gerçekleştirilebilmektedir.