CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Okul Kantinlerine İş Güvenliği Zorunlu Mu ?

Okul Kantinlerine İş Güvenliği Zorunlu Mu ?

KANTİNLERE RİSK ANALİZİ -  ACİL DURUM EYLEM PLANI -TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 

En az 1 çalışanı olan okul Kantinlerinin İş güvenliğiyle ilgili hizmeti alması 01.07.2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. 6331 Sayılı kanunla ilgili siz kantinciler'i kapsayan bölümleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra müşteri temsilcilerimizden de bilgi alabilirsiniz. 

İstanbul ili için KANTİNCİLER ODASI'ndan da gerekli bilgilendirmeleri öğrenebilirsiniz.

OKUL KANTİNLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Okul çalışanlarının ve öğrencilerin beslendiği kantin ve yemekhanelerde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.
1) Kantinci ve mutfak çalışanlarının mutlaka hijyen belgesi sahibi olması gerekmektedir.
2) Yemekhane girişinde lavabo olması gerekmektedir, böylece kişilerin yemekten önce ve sonra ellerini yıkamaları sağlanmalıdır.
3) Mevsime göre yeterince ısıtılmalı, yerler kolay temizlenebilecek şekilde olmalı, taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılmalı, duvarlar kolayca silinebilecek ve yıkanabilecek gibi olmalıdır.
4) Yemek masaları kafi sayıda, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olmalıdır, masalarda oturmak için yeterli sayıda sandalye ile yeteri kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulmalıdır, dolayısıyla oluşacak moral bozukluğu önlenmelidir.
5) Kurumda hazırlanan yemeklerde kullanılan malzemelerin kaliteli ürünlerden oluşturulması sağlanmalı, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş malzemeler kesinlikle kullanılmamalı ve yok edilmelidir.

Sağlıklı ve Güvenli okul ortamı oluşturmak amaçlanmıştır.


* Mümkün olan en üst düzeyde (kanuni şartları sağlamak) mevzuata uymak,
* Okul sağlık ve güvenlik politikasını belirlemek ve belirlenen politikaya riayet etmek,
* Tehlikeleri belirleyip, riskleri değerlendirmek, kontrol altına almak ve riskleri yok etmek,
* Çalışanların yeterince bilgilendirilmelerini sağlamak, gerektiğinde talimatlar hazırlamak, eğitimlerle desteklemek ve gözetim gereken yerde bunu sağlamak,
* İş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı konuların ortaya çıkarılıp görüşülmesini sağlayacak iyi bir iletişim bağlantısı oluşturmak,
* Okulun iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı düzenlemelerinin etkinliğini izlemek ve gözden geçirmek, gerektiği yerlerde iyileştirmeler ve düzeltmeler yapmak,