CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

         Firmanızda meydana gelebilecek muhtemel patlayıcı ortamların belirlenmesi, personellerinizin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirleri belirlemek için Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" ile  işverenler tarafından "patlamadan korunma dokümanı" hazırlamak mecburi hale getirilmiştir. Böylece Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak elzem hale gelmiştir.

İş yerinde patlamaya yol açabilecek maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

  • Patlamanın olmasını önlemek,
  • Patlamanın tutuşmasını önlemek,
  • Patlamanın, personel ve çalışma ortamını etkileyebilecek zararlı etkilerini minimize edecek önlemler almak,
  • Çalışma ortamınızdaki tüm teçhizatın sağlık ve güvenlik koşullarına uyup uymadığını denetlemek,
  • Patlama ile alakalı risk değerlendirmesi çalışması yapmak ve riskleri en aza indirgemek,

Patlayıcı ortam oluşması muhtemel bölgeler belirlenerek, personellerinizin ve iş yeri çalışma ortamınızın ve çevresinin patlamanın etkilerinin  bertaraf edilip uzmanlarımız tarafından raporlanması ve  hazırlanmasına olanak sağlar.