CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Periyodik Sağlık Taraması

Periyodik Sağlık Taraması

İş yeri hekimlerimiz,iş yerinizde yaptığınız işe göre fiziksel, kimyasal yada ergonomik muhtemel riskleri belirleyerek yine bu işlerde çalışmak için gerekli sağlık taramalarını belirlemek, işe giriş muayenelerini yapmak ve bu muayeneler sonrasında gerekli önlemleri almayı hedeflerler.Diğer Sağlık personelleri ise İş yeri hekimlerimizle koordineli olarak çalışıp aynı doğrultuda işlerini icra etmektedirler.

Sağlık Taramalarını Organize Etmek

Sağlık personellerimiz sağlık taramalarını organize eder ve ardından değerlendirir. Bulaşıcı bir hastalık olup olmadığı konusuna da eğilmektedirler. Sağlık taramalarını kendi iş yerinizde iş kaybına uğramadan Mobil Sağlık Tarama araçlarımızla yürütmekteyiz.

Firma tehlike sınıfına göre tetkiklerin yılda bir kez, üç yılda bir kez yada 5 yılda bir kez olmak üzere 3 zaman zarfını baz alarak çalışmalarını yürütmektedirler.

Hekimler ayrıca; işe giriş periyodik muayenelerini ve İş sağlığı ile alakalı hazırlanan tüm evrakları hem sizin iş yerinizde hemde bağlı olduğu Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinde muhafaza edilmesini sağlamakla görevlidirler.

İş yeri hekimlerimiz işe aldığınız her personel için işe giriş raporlarını prosedürlere uygun olarak düzenlemek, çalışanlarınızı muayene etmek ve işe uygunluklarını belirlemek zorundadırlar. Yaptığınız işin uygunluğuna göre ise mesleki maruziyet ve gerekli gözetimleri yapmaktadırlar.

Meslek hastalıkları ve gerekli yasal zorunlulukların bildirilmesi gerekmektedir.

Firmamız Yıllık çalışma planını, beraber çalıştığı iş güvenliği uzmanı ile koordinasyonlu bir şekilde belirler, iş yerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kayıt altında tutar ve ilgili kanunda bahsedilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderir. Yasalar ve yönetmeliklere göre tespit edilmesi halinde meslek hastalıkları ve iş kazalarını gerekli makamlara bildirerek kayıtlarını tutar.

İş sağlığı ile alakalı kayıtların saklanması.

Canören Osgb Olarak mesleki hastalıklar konusundaki duyarlılığımızdan ötürü sağlık tetkik sonuçlarınızı 10 yıl boyunca saklamaktayız.