CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Restoranlarda İş Güvenliği

Restoran sektörü sürekli gelişmekte olan ve her geçen gün işletme sayısını artıran sektörlerin başında gelmektedir. Restoranda bulunan mutfak ve bulaşıkhanede gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışanların güvenlik ve sağlığına doğrudan veya dolaylı bir biçimde (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal) tehlike oluşturmaktadır. Restoranlar tehlike sınıflandırmasında az tehlikeli sınıfta yer alsalarda, yapılan mutfak işleri nedeniyle birçok iş kazası meydana gelmektedir. Oluşabilecek kazaları en aza indirebilmek için kazaların tekrarlanmaması için önlemler alınmalı ve çalışanlara, yaptıkları işle ilgili eğitim verilmelidir.

   Restoranların mutfak bölümünde oluşan en tehlikeli ve en çok meydana gelen kazalar ıslak zeminlerde kayma sonucu meydana gelmektedir. Bu durumu önlemek için; güvenlik kuralları takip edilmeli ve ıslak zemin kontrolü yapılmalıdır. Öncelikli amaç kaymaz zemini oluşumu sağlamaktır. Fiziki konumlardan dolayı zeminde değişiklik yapılamıyorsa, çalışanlara kaymaz iş ayakkabısı sağlanmalıdır. Böylece, ayakkabıların kavrama yüzeylerinin ıslak zeminlerde kaymayı önlemesiyle ıslak zeminden dolayı olaşabilecek iş kazaları engellenebilir. Islak zemin kazasının yanı sıra mutfakta kırılan veya dökülen parçaların temizlendiğinden emin olmak gereklidir.

  Para, gıda ve kirli yemeklerden kaynaklanan birçok mikrop oluşma riski vardır. Bu mikropların bulaşabilme tehlikeleri vardır. Özellikle çürük yemeklerde mikrop olma riski çok fazladır. Bu mikropların, açık yaralarla temas etmesi halinde bulaşması olasıdır. Bu yüzden restoranlarda mikrop ve bakterilerin bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için, özellikle yemeklerden önce veya tuvaleti kullandıktan sonra sık sık çalışanların ellerini yıkaması gerekmektedir. Tüm bu durumlar için emniyet işaretleri ve afişleri kullanılmalıdır. Afişler ve işaretler yerinde olmalı ve belirteçleri açıkça görünüp, anlaşılabilir olmalıdır.

   Restoranlar bulundukları bölgelere özgü çevresel riskleri analiz etmelidir ve oluşabilecek acil durumlara karşı, restoran işletmecileri tatbikat yapmalıdır. Acil durumlar için yönetmelik gereği yılda en az 1 defa acil durumlara yönelike tatbikatların yapılması zorunludur. Bu tatbikatlarla, müşteri potansiyeli, çalışan sayısı, çevreden gelebilecek tehlikeler göz önünde bulundurularak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınabilir. Tatbikatlara ek olarak, acil durumlar destek ekipleri oluşturulmalı ve bu ekipler özel olarak eğitilmelidir.

   İş sağlığı ve güvenliği bir zorunluluk olmaktan çıkmalıdır. Restoran sahipleri ve çalışanları için bu durum benimsenmeli ve sürekli uygulanmalıdır. Durum böyle olduğu takdirde çalışanların iş güvenliği sağlanıp, oluşabilecek iş kazaları en aza indirgenecektir.