CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Risk analizi yaptırmak neden gerekli ?

Risk analizi yaptırmak neden gerekli ?

          İş yerindeki mevcutta bulunan tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan nedenler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin tespit edilip kategorilendirilmesi ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk analizi denir.

İş Hayatındaki Riskler aşağıdaki gibidir;

  1. İş yerlerinde yapılan işlerden,
  2. Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
  3. Kullanılan maddelerden,
  4. Her türlü teçhizattan,
  5. İş yerinde olan veya çevresinde olan kişilerden,
  6. İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
  7. Çevre şartlarından,
  8. Çeşitli elemanların birbirleri ile etkileşiminden kaynaklanmaktadır.

Neden Risk Analizi Yaptırmalıyım

Firma sahipleri, iş yerlerinde var olan ya da dış etkenlerden oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi yada yok edilmesi adına risk analizi yaptırmak zorundadırlar.

Risk analizi işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da iştirak etmeleriyle sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, iş yerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını hedeflemektedir.