CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi Nedir?

Firmada var olan ya da firma dışından oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk Analizlerinin Hazırlanması

İş yerinde yürütülen çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar;

  • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
  • Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi,
  • Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi,
  • İş yeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
  • İlerleyen aşamada revizyonların yapılmasıdır.

Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

  • İş Kazası,
  • Yangın,
  • Deprem,
  • Sızıntı – Döküntü,
  • Sel durumlarında uygulanmak üzere Acil Durum Planlarının hazırlanmasıdır.

Yönetici ve Çalışanların Eğitimleri

Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir.