CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Temel Yangın Eğitimi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Yangın hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek bir felakettir. Telafisi olmayan maddi, manevi zararlar ve üzüntüler verebilir. Özellikle işletmeler bir yangınla bütün emeklerini kaybetme noktasına gelebilirler. Bunun gibi durumlarda maddi ve manevi zararları en aza indirmek için firmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı temel yangın eğitimini almış birer çalışanı olmak zorundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, acil durumlarla mücadele için resmi gazetede yayınlanan kararla iş yerlerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işler ve çalışan sayıları göz önünde bulundurularak; önleme, koruma, tahliye, ilkyardım gibi konularda eğitim alınmasını zorunlu tutmuş ve iş yerinin büyüklüğüne göre firmaların en az bir personeli bu konuda görevlendirmeleri gerektiğini belirtmiştir. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” kararıyla firmaların bu personeller aracılığı ile en az bir defa eğitim ve tatbikatları yaptırarak, çalışanların her daim bu felakete hazır olmalarını zorunlu kılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın özellikle üzerinde durduğu konu ise; işletmelerin büyüklüğüne göre bu iki başlık altında toplanmaktadır;

  • Arama, kurtarma ve tahliye,
  • Yangınla mücadele.

Çok tehlikeli iş yerlerinde 30, tehlikeli işyerlerinde 40, az tehlikeli iş yerlerinde 50 çalışana kadar her konu başlığı için eğitimli birer destek personeli çalıştırılması gerekmektedir. Bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde ise, tehlike sınıfına göre her çok tehlikeli iş yerlerinde 30, tehlikeli iş yerlerinde 40 ve az tehlikeli iş yerlerinde 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.

Bu programın amacı kurumlarda ve işletmelerde görev yapan tüm personellerin her çeşit yapı, bina, tesis ve işletmelerde olası çıkabilecek yangın olaylarının engellenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almasını sağlamaktır. Eğitimli çalışanların görevi yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personeli yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini pratiğe dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir. Böylece yangınlarda can ve mal kaybı en az indirilecektir.