CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Yüksek İşlerde İş Güvenliği

Yüksek İşlerde İş Güvenliği Yüksekte çalışma iş güvenliği mevzuatında “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin söz konusu olduğu her türlü alanda” şekliyle tanımlanır. İnşaat sektörü özellikle yüksekte çalışma konusunda oldukça riskli bir sektördür. İşçilerin beden gücü veya iş makinesi kullanarak yaptığı çalışmalar yüksekte çalışma risklerini barındırır. Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe konu olan bu çalışmalar; kalıp, demir ve beton dökme, boya, sıva ve yalıtım işleri, çatı ve köprü çalışmaları, yüksek binalarda yapılan temizlik, bakım ve kontroller gibi faaliyetlerde kullanılan iskele, merdiven ya da platform v.b iş ekipmanları yüksekte çalışmayı kapsar.

İnşaat çalışmaları başlamadan önce alanda bir iş güvenliği uzmanı ilgili riskleri tespit ederek buna uygun bir rapor hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu rapora uygun biçimde öncelik sırasına uygun bir biçimde işveren koruma iş gereçleri ve ekipmanları temin etmelidir.

İş veren yüksekte çalışma yapılacağı zaman diliminde ortak sağlık güvenlik biriminde en az bir işyeri hekimi bulundurmalıdır.

Yine inşaat, fabrika, plaza gibi çok katlı yerlerde çalışma sırasında işçilerin koruyucu ekipmanları kullandırılması ve kullanıldığının kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Ortak çalışma alanında hiçbir işçinin baretsiz çalışmasına müsaade edilmemeli ve yüksekte çalışmaya başlamadan önce bel kemerinin takılmasının sağlanması ve bağlı kancanın mutlaka sabitlenmiş olduğundan emin olunması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir kaza durumunda işçilerin ya da sorumlu kişilerin ilk yardım yapabilmesi adına iş güvenliği uzmanları tarafından işçilere İlk Yardım Eğitimi verilmiş olmalıdır.

İSG mevzuatında yüksekte çalışma ile ilgili hususlar iki yönetmelik etrafında toplanmıştır.

  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği yüksekte çalışma ile ilgili en kapsamlı teknik düzenlemedir. Bu yönetmelik;

  • Yüksekte çalışmanın tanımını,
  • Yapılan çalışmalarda uyulması gerekenleri,
  • Herhangi bir risk durumunda alınacak önlemleri,
  • İskele, merdiven ya da platform kullanımı hakkında hükümleri,
  • Diğer ekipman vekoruyucu kıyafet kullanımı ile ilgili hükümleri ve
  • Halat kullanımı ile ilgili hükümlerin tüm detaylarını içermektedir.

İlgili yönetmeliği aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-2.htm